Termékek Menü

Földméréstan

Ár:
1.890 Ft
Azonosító: TM-71003
Cikkszám: TM-71003
Kiadó: Tankönyvmester Kiadó
Elérhetőség: Rendelhető
A tankönyv a statika folytatásaként a homogén anyagú tartók szilárdságtanával foglalkozik. Röviden ismerteti a szilárdságtani alapfogalmakat, majd a húzott, nyomott, nyírt és hajlított tartók méretezését tárgyalja a jelenleg hatájos szabályzatok alapján, amelyek az EUROCODE-ra épülnek. Feldolgozza továbbá a homogén anyagú tartók alakváltozását is. A tankönyvhöz megfelelő szilárdságtani táblázatok is tartoznak.
Várható szállítás: 2024. június 04.

Hasonló termékek

Cikkszám: NS-110-0264-06-002-0
Kiadó: NSZFI
Rendelhető
A könyv a gépi forgácsolók 0264-06 Gépi forgácsoló feladatok modulján belül az 5.2, 5.3, a 6.2 és a 6.3 tananyagelemekhez készült. A tankönyv a CNC programszerkesztés c. tankönyvvel együtt alkotja azt a tananyagcsomagot, amely a CNC gépkezeléshez szükséges elméleti és gyakorlati információkat tartalmazza.
1.890 Ft
Cikkszám: pol_047
Kiadó: Polygon Kiadó
Rendelhető
Előszó i Tartalomjegyzék iii 1. Bevezetés 1 1.1. Valós számok 1 1.2. Függvények 10 1.3. Halmazok számossága 14 2. Sorozatok 19 2.1. Határérték 19 2.2. Műveletek sorozatokkal 26 2.3. Speciális sorozatok 31 2.4. Sorozatok további tulajdonságai 35 2.5. Az e szám 41 3. Valós függvények határértéke, folytonossága 45 3.1. Határérték 45 3.2. Folytonosság 53 3.3. Intervallumon folytonos függvények 56 3.4. Elemi függvények folytonossága 59 3.5. Zárt intervallumon folytonos függvények 63 4. Differenciálszámítás 67 4.1. Differenciálhányados 67 4.2. Differenciálási szabályok 72 4.3. Középértéktételek 79 4.4. Taylor--polinom 84 4.5. Monotonitás 89 4.6. Konvexitás 97 4.7. Függvényvizsgálat 100 5. Integrálszámítás 105 5.1. Határozatlan integrál 105 5.2. Határozott integrál 109 5.3. Integrálható függvények 116 5.4. Helyettesítéses és parciális integrálás 120 5.5. Improprius integrálok 125 5.6. A határozott integrál alkalmazásai 130
1.890 Ft
Cikkszám: pol_059
Kiadó: Polygon Kiadó
Rendelhető
Előszó iii Jelölések v 1. Bevezetés 1 2. Közelítő számítások, hibák 5 2.1. Hibaforrások és a hiba jellemzői 5 2.2. Intervallumos módszerek 11 2.3. Automatikus differenciálás 15 2.4. Ellenőrző kérdések és gyakorló feladatok 18 3. Eliminációs módszerek, trianguláris felbontások 22 3.1. Visszahelyettesítés felső háromszögmátrix esetén 24 3.2. Eliminációs mátrixok 25 3.3. LU felbontás, Gauss elimináció 26 3.4. Főelemkiválasztás 29 3.5. Mátrixinvertálás 32 3.6. Mátrixok normája és kondíciószáma 33 3.7. Cholesky felbontás 35 3.8. A QR ortogonális felbontás háromszögmátrix alakra 37 3.9. Ellenőrző kérdések és gyakorló feladatok 38 4. Mátrixok sajátértékei és sajátvektorai 41 4.1. A sajátértékek korlátai 43 4.2. A hatványmódszer 44 4.3. Hasonlósági transzformáció 46 4.4. Matlab eljárások mátrixok sajátértékei meghatározására 47 4.5. Sajátértékek és sajátvektorok kondicionáltsága 49 4.6. LR transzformáció 51 4.7. Ellenőrző kérdések és gyakorló feladatok 54 5. Egyenletek és egyenletrendszerek iterációs módszerei 57 5.1. Nemlineáris egyenletek megoldása iterációs módszerekkel 57 5.2. Jacobi iteráció 60 5.3. Az iterációs módszerek konvergenciája 64 5.4. Gauss-Seidel iteráció 66 5.5. Mátrixok reguláris szétvágásai 67 5.6. Lineáris egyenletrendszerek iteratív megoldása Matlabbal 69 5.7. Konjugált gradiens módszer 72 5.8. Ellenőrző kérdések és gyakorló feladatok 74 6. Polinomok zérushelyei 77 6.1. Ruffini-sorozat és az iterált Horner-elrendezés 78 6.2. Polinomok a Matlabban 81 6.3. Ellenőrző kérdések és gyakorló feladatok 85 7. Függvényközelítések 87 7.1. Lagrange interpoláció 88 7.2. Interpoláció a Matlabban 92 7.3. Legkisebb négyzetek módszere 94 7.4. Spline interpoláció 98 7.5. Ellenőrző kérdések és gyakorló feladatok 101 8. Numerikus integrálás, kvadratúra-formulák 102 8.1. Interpolációs kvadratúra-formulák 105 8.2. Newton-Cotes formulák 107 8.3. Numerikus integrálás a Matlabban 109 8.4. Ellenőrző kérdések és gyakorló feladatok 113 Irodalomjegyzék 114 Internetes címek 116 A. Függelék. Bevezetés a MATLAB használatába 117 B. Függelék. Kiegészítő szorgalmi feladatok 127 C. Függelék. A 2002-es SIAM numerikus verseny feladatai 130 Tárgymutató 132
1.890 Ft