Termékek Menü

Szakkönyvek

Rendezés:
Tankönyv kódja: NS-025 1862 06 001-9
Cikkszám: NS-025 1862 06 001-9
Kiadó: NSZFI
A tankönyv a Szociális gondozó szakképesítés 025/3.0/1851-06 Egészségügyi alapismeretek tananyagegységéhez íródott. A szociális gondozó és ápoló munkája során segítséget nyújt az ellátást igénybe vevő emberek fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve a kliens életkorát, élethelyzetét, valamint egészségi állapotát. Az egészségi állapot megítéléséhez ismerni kell az emberi szervezet felépítését. Az anatómiai viszonyok áttekintése szükséges ahhoz, hogy a működés, a funkció világossá váljék. A betegségek létrejöttéhez meg kell ismerni a különböző kórokokat, valamint a megelőzés lehetőségeit. A gyógyítás mindennapi munkájának szerves részét képezik az alkalmazott gyógyszerek is. Tényleges munkájához a gondozónak és ápolónak rendelkeznie kell a megfelelő alapismeretekkel. A tankönyv az egészségügyi ismeretanyag három nagy alaptárgykörét (funkcionális anatómia, kórtani ismeretek, gyógyszertani alapismeretek) tárgyalja.
Rendelhető
2.200 Ft
Tankönyv kódja: TM-61002_2
Cikkszám: TM-61002_2
A könyv és a CD melléklet elsősorban a vendéglátási szaknyelv tanulóinak készült, de haszonnal forgathatják a turizmus szaknyelv tanulói is. Az összeállított anyag a nyelvi készségek és kompetenciák fejlesztésére szolgál, nagy súlyt helyezve a beszédértés és a beszédkészség fejlesztésére. A feladatok és a hanganyagok a vendéglátási szaknyelv gyakorlásához nyújtanak segítséget.
Rendelhető
5.690 Ft
Tankönyv kódja: MK-6048-6
Cikkszám: MK-6048-6
Rendelhető
4.690 Ft
Tankönyv kódja: NS-110-0264-06-002-0
Cikkszám: NS-110-0264-06-002-0
Kiadó: NSZFI
A könyv a gépi forgácsolók 0264-06 Gépi forgácsoló feladatok modulján belül az 5.2, 5.3, a 6.2 és a 6.3 tananyagelemekhez készült. A tankönyv a CNC programszerkesztés c. tankönyvvel együtt alkotja azt a tananyagcsomagot, amely a CNC gépkezeléshez szükséges elméleti és gyakorlati információkat tartalmazza.
Rendelhető
1.890 Ft
Tankönyv kódja: TM-21016
Cikkszám: TM-21016
A korábbi tankönyv kompetecia alapú követelmények szerint átdolgozott változata. Tankönyvvé nyilvánítása folyamatban van.
Rendelhető
3.990 Ft
Tankönyv kódja: 9789632263250
Cikkszám: 9789632263250
Az emésztőszervi betegségek modern kézikönyve, a nagysikerű Varró Gasztroenterológia első és második kiadása óta több mint tíz esztendő telt el. A szédületes sebességgel fejlődő orvostudomány a gasztroenterológia területén is olyan óriási új ismeretanyagot produkált, hogy időszerűvé vált a kézikönyv teljes megújítása.Az első kiadástól eltelt hosszú idő indokolta, hogy egy teljesen új, a kor követelményeinek megfelelő mű szülessen. A cél az volt, hogy a kézikönyv a legújabb ismeretekkel lássa el a gasztroenterológiai szakvizsgára készülő orvosokat és az orvostanhallgatókat, ugyanakkor hasznosítható legyen a gasztroenterológus, a belgyógyász és a családorvos-szakorvosok mindennapi tevékenységében is.A kötet szerzői szigorú és egységes, ugyanakkor könnyen áttekinthető szerkesztési elveket alkalmaztak, és nagy súlyt fektettek a betegségek legmodernebb biokémiai, molekuláris biológiai és kórélettani hátterének megvilágítására, a diagnosztikus stratégia és a terápiás elvek ismertetésére. Igy
Rendelhető
17.600 Ft
Tankönyv kódja: TM-12005
Cikkszám: TM-12005
A tankönyv a bevezető fejezetében a távbeszélő-hálózatoktól a számítógépes hálózatokig áttekintést ad a távközlési hálózatokról, majd részletesen ismerteti az átviteli közegek fajtáit és jellemzőit, valamint az alapvető átviteli módokat és megvalósítási lehetőségeiket. Mindezen bevezető ismeretekre alapozva a könyv foglalkozik a PCM átviteli rendszerekkel, valamint az SDH, ISDN és különféle csomagkapcsolt átviteli rendszerekkel.
Rendelhető
3.645 Ft
Tankönyv kódja: MG003
Cikkszám: 9789632866109
A fekete bodza természetes elterjedési területén, a lombos és ártéri erdők szélén, aljnövényként, árokpartok, csatornák kísérőnövényeként fordul elő. Nitrogénkedvelő, ezért szívesen társul az akáccal. Bár évszázadok óta hasznosítják virágát, termését, levelét, fáját, hazánkban csak az 1970-es években kezdtek a termesztésével foglalkozni. Becslések szerint országunkban ma már több mint 3000 hektár területen vannak bodzaültetvények. A bodza beltartalmi értékeinek kutatási eredményei kiemelkedő növénnyé teszik, aminek termesztésével érdemes megismerkedni. Ma már kialakult az a termesztéstechnológia, amit a magyar gazdálkodók is elsajátíthatnak. Az egyes fejezetek a területkiválasztástól kezdve a dugványkészítésen át az ültetés, a koronakialakítás, a metszés, a növényvédelem, a betakarítás, a feldolgozás folyamatát tartalmazzák. A szerző régóta foglalkozik a fekete bodza hazai termesztésének bevezetésével, kutatásával, termesztéstechnológiájának tökéletesítésével. A tényleges termesztési gyakorlaton túl nemcsak a szakirodalmat tanulmányozta, de időt szentelt a bodzát övező hiedelmek, mondák, néphagyományok, szépirodalmi vonatkozások gyűjtésének is. Ezek az érdekességek zárják az első magyar bodzatermesztési könyvet. Az ábrákban, tudományos hivatkozásokban bővelkedő könyv célja, hogy ennek a rendkívül értékes, sokoldalú, sokféleképpen felhasználható növénynek a termesztését széles körben megismerjék az olvasók.
Nem rendelhető
3.500 Ft 2.975 Ft
Tankönyv kódja: NS-025 1851 06 001-3
Cikkszám: NS-025 1851 06 001-3
Kiadó: NSZFI
A tankönyv a Szociális gondozó szakképesítés 025/4.0/1851-06 Ápolási és gondozási ismeretek tananyagegységéhez, az iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulóknak, valamint a tanfolyami oktatásban résztvevők számára készült. A könyv elsősorban azon képzésben résztvevők számára íródott, akiknek nincs előzetes egészségügyi végzettségük. A latin szavak magyarosan kerültek leírásra, illetve a modulkönyv végén megtalálható az idegen szavak gyűjteménye. A tankönyv elsősorban a tanfolyami képzésben résztvevők önálló tanulását kívánja elősegíteni a tananyag felosztásával, a piktogramok alkalmazásával. A tananyagegységen belül a részcélkitűzések elsajátítására javasolt óraszám, a tanulói tevékenységhez kötött utasítások, a fejezetek végén az önellenőrzési feladatlap, valamint a megoldások is ezt segítik elő. Az elsődleges célcsoport mellett javasoljuk egyúttal azoknak a már dolgozó szakembereknek is, akik a mindennapok kihívásával szemben tudásuk felfrissítésére törekednek.
Rendelhető
2.570 Ft
Tankönyv kódja: TM-21013_1
Cikkszám: TM-21013_1
A könyv az Anyagismeret c. első kötet folytatásaként rendszerező áttekintését adja a gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok jellegzetes előállító, ill. megmunkáló technológiáinak. Az egyes fejezetek a gépiparra jellemző felhasználási arányokban mutatják be a fémes anyagok, a polimerek, a kerámiák és a kompozitok fontosabb technológiáit, jellegzetes félkész gyártmányait.
Rendelhető
3.490 Ft
Tankönyv kódja: TM-22014
Cikkszám: TM-22014
A kiadvány tömör, összefoglaló tájékoztatást ad a transzformátorokról, a szinkrongépekről, az aszinkrongépekről és az egyenáramú gépekről. A tankönyv kevésbé elméleti, inkább a témával kapcsolatos gyakorlati szempontokat tárja fel, nem igényel magas szintű matematikai ismereteket. A tan-anyag elsajátítását gyakorlatias számpéldák és feladatok segítik.
Rendelhető
3.105 Ft
Tankönyv kódja: TM-71008
Cikkszám: TM-71008
Ez a tankönyv ismerteti a vasbeton szerkezetét, erőtani tulajdonságait, a monolit szerkezetek és oszlopok méretezését az EUROCODE előírásai alapján, ezek építési technológiáit és a minőség ellenőrzését, valamint a feszített vasbeton szerkezeteket. Bemutat előre gyártott vasbeton szerkezeteket, vasbeton építményeket, műtárgyakat.
Rendelhető
2.970 Ft
Tankönyv kódja: TM-11212_5
Cikkszám: TM-11212_5
A korábbi tankönyv kompetecia alapú követelmények szerint átdolgozott változata.
Rendelhető
1.990 Ft
Tankönyv kódja: TM-61001
Cikkszám: TM-61001
A három éves képzéshez készített, színes fotókkal illusztrált tankönyv első kötete a szorosan vett cukrász szakmai ismeretek - tészták, töltelékek, bevonóanyagok stb. készítése - bemutatásán kívül kitér a gazdálkodással összefüggő ismeretekre, a cukrásztermékek készítésére alkalmas anyagok vizsgálatára, a munkaszervezésre, az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírások alkalmazására.
Rendelhető
5.690 Ft
Tankönyv kódja: TM-12014
Cikkszám: TM-12014
A korábbi tankönyv kompetencia alapú követelmények szerint átdolgozott változata.
Rendelhető
1.990 Ft
Tankönyv kódja: MK-4386-2
Cikkszám: MK-4386-2
Kiadó: Műszaki Kiadó
Rendelhető
2.730 Ft
Tankönyv kódja: TM-71201
Cikkszám: TM-71201
A könyv és a CD melléklet elsősorban a vendéglátási szaknyelv tanulóinak készült, de haszonnal forgathatják a turizmus szaknyelv tanulói is. Az összeállított anyag a nyelvi készségek és kompetenciák fejlesztésére szolgál, nagy súlyt helyezve a beszédértés és a beszédkészség fejlesztésére. A feladatok és a hanganyagok a vendéglátási szaknyelv gyakorlásához nyújtanak segítséget.
Rendelhető
2.970 Ft
Tankönyv kódja: TM-31005
Cikkszám: TM-31005
A tankönyv a vezetékes gázellátás kezdeteit és a gázellátási alapfogalmakat tárgyaló bevezetés után a legújabb szabványok és hatósági előírások alapján ismerteti az épületek gázhálózatának kialakítását a gázégők fajtáit és jellemzőit, a gázkészülékek és gázüzemű berendezések üzemét és biztonságát szolgáló szerkezeteket, a gázmérés módszereit és eszközeit, a háztartási és nagykonyhai gázkészülékeket, a gázkazánokat, a gázkészülékek égéstermék-elvezető rendszereit, a gázhálózatok méretezését és használatbavételét, valamint a gázszerelés munka- és környezetvédelmi kérdéseit.
Rendelhető
2.565 Ft
Tankönyv kódja: TM-51005_1
Cikkszám: TM-51005_1
A szakiskolák 10. és a szakképző iskolák 11-12. évfolyama számára készült tankönyv a kereskedelem tagozódásának megismertetése után bemutatja az áru útját a termelőtől a fogyasztóig, a kiskereskedelmi egységek csoportosítását, a kereskedelmi munka tárgyi és személyi feltételeit, a vásárlói típusokat, és kitér a fogyasztói érdekvédelem jelentőségére is.
Rendelhető
3.990 Ft
Tankönyv kódja: MK-6053-1
Cikkszám: MK-6053-1
Rendelhető
6.290 Ft