Termékek Menü

Orvosi, egészségügyi

Rendezés:
Cikkszám: 180582
A „Diagnosztikus és terápiás eljárások a prehospitális gyakorlatban” című vademecum olyan sikert ért el a prehospitális ellátók körében, amelyre senki nem számított. A siker kulcsa a könyv hiánypótló szellemiségével és egyszerű, de praktikus felépítésével volt magyarázható. Ennek az első kötetnek a második, átdolgozott, bővített kiadását ajánljuk most a Tisztelt Olvasónak.Az új könyv modern szemléletű, professzionalizmusra törekvő megjelenítésével a sürgősségi ellátás mindennapi kihívásaira kíván választ adni. Szinte valamennyi korábbi fejezetet teljesen újragondolva, aktualizálva és jelentősen kibővítve, bátor előretekintéssel tárgyalja a prehospitális terület azon diagnosztikus és terápiás lépéseinek témaköreit, amelyek természetesen fundamentumát jelentik a kórházi sürgősségi ellátásnak is. Ennek szellemében a mentőellátás és a kórházi sürgősségi ellátás közti képzeletbeli mentőbejáró ajtaját kinyitottuk, az egyes fejezetek tárgyalásakor az egységes sürgősségi diszciplína elvei ment Kiadó: MEDICINA KÖNYVKIADÓ ZRT..
Rendelhető
11.490 Ft
Tankönyv kódja: NS-025 1862 06 001-9
Cikkszám: NS-025 1862 06 001-9
Kiadó: NSZFI
A tankönyv a Szociális gondozó szakképesítés 025/3.0/1851-06 Egészségügyi alapismeretek tananyagegységéhez íródott. A szociális gondozó és ápoló munkája során segítséget nyújt az ellátást igénybe vevő emberek fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve a kliens életkorát, élethelyzetét, valamint egészségi állapotát. Az egészségi állapot megítéléséhez ismerni kell az emberi szervezet felépítését. Az anatómiai viszonyok áttekintése szükséges ahhoz, hogy a működés, a funkció világossá váljék. A betegségek létrejöttéhez meg kell ismerni a különböző kórokokat, valamint a megelőzés lehetőségeit. A gyógyítás mindennapi munkájának szerves részét képezik az alkalmazott gyógyszerek is. Tényleges munkájához a gondozónak és ápolónak rendelkeznie kell a megfelelő alapismeretekkel. A tankönyv az egészségügyi ismeretanyag három nagy alaptárgykörét (funkcionális anatómia, kórtani ismeretek, gyógyszertani alapismeretek) tárgyalja.
Rendelhető
2.200 Ft
Cikkszám: 88118
A 14 kiadást megélt Harrison-féle belgyógyászati alapelvek címu vaskos kötet könnyu szerrel zsebre teheto változata ez a könyv. Válogatott szerzogárda állította össze úgy, hogy ismertesse azon fobb betegségek diagnosztikai és kezelési alapismérveit, amelyekkel a gyakorló orvos a legnagyobb valószínuséggel találkozhat. A Harrison-féle kötetet három-négy évente rendszeresen frissítik a szerzok, így téve lehetové a klasszikus ismeretanyag bemutatása mellett az újabb eredmények folyamatos közlését. A szerzok elképzelése szerint ez a kézikönyv és az eredeti mu majdani tizenötödik kiadása jól kiegészítik egymást, bár semmiképpen sem cserélhetoek föl. Kiadó: MEDICINA KÖNYVKIADÓ ZRT..
Rendelhető
7.850 Ft
Tankönyv kódja: NS-025 1851 06 001-3
Cikkszám: NS-025 1851 06 001-3
Kiadó: NSZFI
A tankönyv a Szociális gondozó szakképesítés 025/4.0/1851-06 Ápolási és gondozási ismeretek tananyagegységéhez, az iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulóknak, valamint a tanfolyami oktatásban résztvevők számára készült. A könyv elsősorban azon képzésben résztvevők számára íródott, akiknek nincs előzetes egészségügyi végzettségük. A latin szavak magyarosan kerültek leírásra, illetve a modulkönyv végén megtalálható az idegen szavak gyűjteménye. A tankönyv elsősorban a tanfolyami képzésben résztvevők önálló tanulását kívánja elősegíteni a tananyag felosztásával, a piktogramok alkalmazásával. A tananyagegységen belül a részcélkitűzések elsajátítására javasolt óraszám, a tanulói tevékenységhez kötött utasítások, a fejezetek végén az önellenőrzési feladatlap, valamint a megoldások is ezt segítik elő. Az elsődleges célcsoport mellett javasoljuk egyúttal azoknak a már dolgozó szakembereknek is, akik a mindennapok kihívásával szemben tudásuk felfrissítésére törekednek.
Rendelhető
2.570 Ft
Tankönyv kódja: MK-6053-1
Cikkszám: MK-6053-1
Rendelhető
6.290 Ft
Cikkszám: 163930
Kiadó: MEDICINA KÖNYVKIADÓ ZRT..
Rendelhető
12.700 Ft
Cikkszám: 162274
A mindennapok orvosi gyakorlatában minden szakterület központi eleme a differenciáldiagnosztika. Ez érvényes a gyermekgyógyászatra is, melynek oktatásában az elkülönítő kórismézésre központi szerep jut. Eleinte ennek a könyvnek a születését a medikusoknak szánt oktatási segítség vezérelte. Azt reméljük azonban, hogy a legfontosabb gyermekgyógyászati differenciáldiagnosztikai témaköröket a teljesség igénye nélkül felölelő és azokat részletező könyvet nem csak az orvostanhallgatók fogják forgatni, hanem rezidens kollégák és gyermekorvosok is. Reméljük, hogy kiadványunk jó kiindulási alap lesz a gyermekorvosi gyakorlatban és segítséget fog nyújtani minden gyermekorvosnak. Kiadó: SEMMELWEIS KIADÓ ÉS MULTIMÉDIA STÚDIÓ KF.
Rendelhető
2.400 Ft
Tankönyv kódja: NS-4010902
Cikkszám: NS-4010902
Kiadó: NSZFI
A tankönyv elsősorban a szakiskolai Elsősegély- nyújtási alapismeretek, Mindennapi ismeretek modulokhoz kapcsolódik, de eredményesen használható a szakközépiskola Egészségtan moduljához is. A tankönyv a mindennapi életvitel során is hasznos és nélkülözhetetlen alapvető elsősegélynyújtási ismeretek ad. Segítségével olyan tapasztalatot szereznek a tanulók, amelyek vészhelyzetben biztonságot nyújtanak a tanulók és a sérültek számára, és segítenek a pánikhelyzet elkerülésében. A tankönyv az elsősegélynyújtási alapfogalmak után tájékoztatást ad azokról a tennivalókról, amelyek a tanulókra várnak vészhelyzet során. Az eszméletlenség és az eszméletlen sérülttel való bánásmód kiemelt helyen szerepel az ismeretek között. A tanulók elsajátíthatják az alapszintű újraélesztés módját, amelyet a tankönyv annak biológiai alapjaival indít. A könyvből megismerjük azokat a leggyakoribb veszélyhelyzeteket, amelyekkel életünk során találkozhatunk. Ilyenek a heveny rosszulléttel járó állapotok, a fájdalommal járó kórképek, a belgyógyászati balesetek, mint a vízbefúlás, idegen testek nyelése, elektromos áramütés, de megismerjük a mérgezések fajtáit, a sebzéseket, vérzéseket, töréseket és egyéb sérüléseket is. A tanulók elsajátíthatják azokat a gyakorlati teendőket, amelyekkel elháríthatók ezek a veszélyhelyzetek. Végül a tankönyv ismerteti a mentési és fektetési technikákat.
Rendelhető
1.765 Ft
Cikkszám: 170955
Kiadó: MEDICINA KÖNYVKIADÓ ZRT..
Rendelhető
7.600 Ft
Tankönyv kódja: 53414
Cikkszám: 53414
A Murci-módszer lényege: mindent ehetsz, és felesleges kilóid eltűnnek.Kicsit bővebben: kisebb megszorításokkal mindent ehetsz, és úgy lefogysz, mintha soha nem lettél volna dagi.Még bővebben: nem mondasz le semmiről, amit szeretsz, viszont úgy alakítgatod át étkezési szokásaidat, és úgy ütemezed energiabeviteledet, hogy az látványos tömegcsökkenéshez vezessen, emellett a szervezeted is alkalmazkodjon az új körülményekhez, s ehhez nincs szükséged segédeszközökre, csodaszerekre.Nekem sikerült: leadtam huszonkét kilót. - írja a szerző a könyv bevezetőjében Kiadó: MEDICINA KÖNYVKIADÓ ZRT..
Rendelhető
680 Ft
Cikkszám: 163927
Kiadó: MEDICINA KÖNYVKIADÓ ZRT..
Rendelhető
2.800 Ft
Cikkszám: 91736
Kiadó: AKADÉMIAI RT WK.KÖNYVKER.KFT..
Rendelhető
2.750 Ft 2.475 Ft
Cikkszám: 180580
Az egészségügyi szakközépiskolák és szakiskolák ápolástani tankönyve a legújabb ismeretek alapján újraszerkesztett, naprakész könyv, amely elősorban az oktatás céljait szolgálja. Fejezetei a különféle betegségben szenvedők ápolását mutatják be betegségtípusonként, jól áttekinthető, tagolt formában, amely elősegíti a megértést és megkönnyíti a tanulhatóságot. A konkrét ápolási feladatok ismertetése mellett a könyv hangsúlyt fektet a beteg pszichés vezetésére, amelynek legfontosabb elemei a feltétel nélküli elfogadás, az empátia és a kongruens viselkedés, vagyis az ápoló belső világának és közlésének összhangja.A könyv betegközpontú ápolásra tanít, amely a konkrét szakmai ismeretek mellett az egyenjogúságon alapuló orvos-ápoló kapcsolat nélkülözhetetlenségére, és ennek ápolói oldalról történő felépítésére nevel. Kiadó: MEDICINA KÖNYVKIADÓ ZRT..
Rendelhető
3.222 Ft
Tankönyv kódja: MK-6604
Cikkszám: MK-6604
Rendelhető
2.690 Ft
Tankönyv kódja: MK-6602
Cikkszám: MK-6602
Rendelhető
6.690 Ft
Tankönyv kódja: 9789632263427
Cikkszám: 9789632263427
A kontaktológia a szemészet, az optika és a kontaktlencsékkel kapcsolatos ismereteket foglalja magába. A kontaktológia fejlődéséhez sokat adott hazánk is: 1929-ben Csapody paraffin lenyomatot vett a szem elülső felszínéről üveg kontaktlencse készítéséhez. 1939-ben pedig Györffy műanyag alapanyaggal helyettesítette az üveget. A ke­mény kontaktlencsékkel párhuzamosan a 60-as évektől kezdett elterjedni a lágy lencseanyag. Napjainkban elsősorban lágy kontaktlencse illesztés történik és a lencseviselők tábora folyamatosan nő.Mindezidáig a hazai szakirodalomban nem jelent meg olyan független, színvonalas kiadvány, amely a lágy kontaktlencsékkel kapcsolatos gyakorlati ismereteket foglalja össze. Ezt a hiányt pótolja ez a szakkönyv. A szerkesztéskor az volt a vezérelv, hogy a gyakorló szemorvosokon kívül optikusok, optometristák és laikusok is egyaránt megértsék, és az olvasottakat fel tudják használni a mindennapokban.
Rendelhető
5.600 Ft
Tankönyv kódja: 9789632423234
Cikkszám: 9789632423234
Az egyetemi orvosképzésen belül a fogorvosképzés a klinikai szakaszban - a világ legtöbb országában - az általános orvosi kurrikulumtól eltérő tanagyag alapján folyik. Ennek érthető oka az, hogy a fogorvosoknak sokkal részletesebben kell elsajátítaniuk a saját szakterületük műveléséhez szükséges ismereteket, hiszen az egyetemi alapképzést sikeresen befejezve, diplomájuk birtokában azonnal gyakorló fogorvossá válnak. Téves lenne azonban azt az álláspontot kialakítani, hogy ily módon az általánosorvos-képzés keretében szükségtelen fogorvosi ismereteket oktatni. A fogorvostudomány ugyanis része az orvostudománynak, csupán gyakorlati művelésében áll némileg külön attól, hasonlóan sok más diszciplínához. Ezért a fogorvostudomány esszenciája része kell, hogy legyen az általános medicina kurrikulumának.
Rendelhető
8.300 Ft
Cikkszám: 172332
Kiadó: MEDICINA KÖNYVKIADÓ Zrt.
Rendelhető
14.900 Ft
Cikkszám: 178515
Mi kell egy sikeres, eredményes képalkotó vizsgálathoz a meglévőtechnikai feltételeken és a radiológus kompetenciájánkívül?A képalkotó technikák robbanásszerű fejlődése megkívánja,hogy a klinikus partnerek is ismerjék a rendelkezésre álló lehetőségeket.De ezen lehetőségek kihasználásához szükséges,hogy a vizsgálatot kérő orvos tudja, hogy mit is szeretne megtudni,tegye fel a megfelelő kérdést a radiológusnak, konzultáljonvele a legmegfelelőbb vizsgálómódszer/algortimus megválasztásáról,célirányosan összefoglalva közölje a releváns klinikaiadatokat és bocsássa rendelkezésre az addig elkészült vizsgálatokeredményeit.A radiológus a klinikai adatok ismeretében tud csak véleménytalkotni, így lesz munkája értékes, nem csupán „tájleírás"-ra kellszorítkoznia.Ez a kis könyv ehhez nyújt segítséget.Dr. Karlinger Kinga PhD Kiadó: SEMMELWEIS KIADÓ ÉS MULTIMÉDIA STÚDIÓ KF.
Rendelhető
3.125 Ft
Tankönyv kódja: MK-6051-7
Cikkszám: MK-6051-7
Rendelhető
2.490 Ft