Termékek Menü

Latin IV. (NAT)

Ár:
3.450 Ft
Azonosító: NT-13419/NAT
Cikkszám: NT-13419/NAT
Kiadó: OFI - NTK
Elérhetőség: Rendelhető
Várható szállítás: 2022. május 31.

Hasonló termékek

Cikkszám: 78310
Rendelhető
Kiadó: AKADÉMIAI RT WK.KÖNYVKER.KFT..
3.500 Ft
Cikkszám: 159642
Rendelhető
Zsol­dos Olga több év­ti­ze­des nyelv­ta­ná­ri ta­pasz­ta­la­tai alap­ján egy ki­fe­je­zet­ten gya­kor­la­ti, nyelv­pe­da­gó­gi­ai cél­lal ké­szült össze­ha­son­lí­tó mun­kát tár az ol­va­sók elé. A por­tu­gál, a spa­nyol és – meg­le­pe­tés­ként – a ma­gyar ige­rend­szert ál­lít­ja csa­ta­sor­ba. Hi­szen két nyelv egy­be­ve­té­se min­dig ta­nul­sá­gos, és kü­lö­nö­sen ér­de­kes­sé válik akkor, ha azok na­gyon kö­ze­li rokon nyel­vek, vagy éppen el­len­ke­ző­leg, igen távol áll­nak egy­más­tól. Kiadó: TYPOTEX KFT. ELEKTRONIKUS KIADÓ.
3.500 Ft