Termékek Menü

Egyéb nyelvkönyv

Rendezés:
Cikkszám: 41014
A világhírű USBORNE Kiadó színes, szórakoztató képekkel illuszt-rált szótárai azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék, és kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást. Mindegyikben több mint kétezer, a mindennapi életben gyakran használt szó és kifejezés található. A szavakat egy-egy téma köré csoportosítottuk (A család, A test, Ház és lakás, Öltözködés, Élelmiszerek, Bevásár-lás, Autóval, Nyaralás, Sport stb.), s a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén a legfontosabb tudnivalókat összegző néhány oldal következik A nyelvtanról dióhéjban címmel. Befejezésül pedig szójegyzék található. Ebben a magyar ábécé rendjét követve azokat a szavakat, kifejezéseket és mondatokat adjuk közre, amelyek a könyv illusztrált oldalain előfordulnak. Kiadó: HOLNAP KIADÓ.
Rendelhető
2.400 Ft
Cikkszám: 31025
Kiadó: Holnap Kiadó
A világhírű Usborne Kiadó színes szórakoztató képekkel illusztrált szótárai azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék és kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást. Mindegyikben több, mint kétezer, gyakran használt szó és kifejezés található. A szavakat egy-egy téma köré csoportosítottuk, s a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén rövid nyelvtani összefoglaló található, ragozási táblázatokkal. Ezt követi az orosz-magyar szójegyzék, melyben a képeknél előforduló szavak, kifejezések szerepelnek. Kiadó: HOLNAP KIADÓ.
Rendelhető
2.900 Ft
Cikkszám: 32071
Kiadó: LEXIKA KIADÓ KFT.
Rendelhető
2.240 Ft
Cikkszám: 65888
A világhírű USBORNE Kiadó színes, szórakoztató képekkel illusztrált szótárai azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék és kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást. Mindegyikben több mint kétezer, a mindennapi életben gyakran használt szó és kifejezés található. A szavakat egy-egy téma köré csoportosítottuk (A család, A test, Ház és Lakás, Öltözködés, Élelmiszerek, BevásárIás, Autóval, Nyaralás, Sport stb.), s a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén a legfontosabb tudnivalókat összegző néhány oldal következik A nyelvtanról dióhéjban címmel. Befejezésül pedig szójegyzék található. Ebben a magyar ábécé rendjét követve azokat a szavakat, kifejezéseket és mondatokat adjuk közre, amelyek a könyv illusztrált oldalain előfordulnak. Kiadó: HOLNAP KIADÓ.
Rendelhető
2.400 Ft
Cikkszám: 173107
Kiadó: Lingea Kft.
Lehetővé tesszük Önnek a kommunikációt utazásai során a mindennapi helyzetekben és vészhelyzetekben egyaránt, még akkor is, ha az adott nyelvben teljes kezdőnek számít. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük. Kiadó: LINGEA KFT..
Rendelhető
2.990 Ft
Cikkszám: 70125
Kiadó: SZAKKÖNYV KFT
Kiadó: SZAKKÖNYV KFT.
Rendelhető
2.950 Ft
Cikkszám: 100089
Kiadó: Holnap Kiadó
Kiadó: HOLNAP KIADÓ.
Rendelhető
2.900 Ft
Cikkszám: 162957
A világhírű USBORNE Kiadó színes, szórakoztató képekkel illusztrált szótárai azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék és kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást. Mindegyikben több mint kétezer, a mindennapi életben gyakran használt szó és kifejezés található. A szavakat egy-egy téma köré csoportosítottuk (A család, A test, Ház és lakás, Öltözködés, Élelmiszerek, Bevásárlás, Autóval, Nyaralás, Sport stb.), s a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén a legfontosabb tudnivalókat összegző néhány oldal következik A nyelvtanról dióhéjban címmel. Befejezésül pedig szójegyzék található. Ebben a magyar ábécé rendjét követve azokat a szavakat, kifejezéseket és mondatokat adjuk közre, amelyek a könyv illusztrált oldalain előfordulnak. Kiadó: HOLNAP KIADÓ.
Rendelhető
2.400 Ft
Cikkszám: 153346
Kiadó: EÖTVÖS JÓZSEF KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ BT..
Rendelhető
2.898 Ft
Cikkszám: 159599
Kiadó: Holnap Kiadó
A világhírű USBORNE Kiadó színes, szórakoztató képekkel illusztrált szótárai azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék és kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást. Mindegyikben több mint kétezer, gyakran használt szó és kifejezés található, melyeket egy-egy téma köré csoportosítottuk (A család, A test, Ház és Lakás, Öltözködés, Élelmiszerek, Bevásárlás, Autóval, Nyaralás, Sport stb.), s a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén rövid nyelvtani összefoglaló található, ragozási táblázatokkal. Ezt követi a magyar-görög szójegyzék, melyben a képeknél előforduló szavak, kifejezések szerepelnek. Kiadó: HOLNAP KIADÓ.
Rendelhető
2.400 Ft
Cikkszám: 47655
Kiadó: AKADÉMIAI KIADÓ ZRT.
Rendelhető
5.350 Ft
Cikkszám: 69679
Kiadó: SAVARIA UNIVERSITY PRESS.
Rendelhető
1.900 Ft
Cikkszám: 108690
Kiadó: HOLNAP KIADÓ.
Rendelhető
2.400 Ft
Cikkszám: 173433
Kiadó: Lingea Kft.
Lehetővé tesszük Önnek a kommunikációt utazásai során a mindennapi helyzetekben és vészhelyzetekben egyaránt, még akkor is, ha az adott nyelvben teljes kezdőnek számít. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük. Kiadó: LINGEA KFT..
Rendelhető
2.790 Ft
Cikkszám: 70124
Kiadó: AKADÉMIAI RT WK.KÖNYVKER.KFT..
Rendelhető
2.750 Ft
Cikkszám: 159642
Zsol­dos Olga több év­ti­ze­des nyelv­ta­ná­ri ta­pasz­ta­la­tai alap­ján egy ki­fe­je­zet­ten gya­kor­la­ti, nyelv­pe­da­gó­gi­ai cél­lal ké­szült össze­ha­son­lí­tó mun­kát tár az ol­va­sók elé. A por­tu­gál, a spa­nyol és – meg­le­pe­tés­ként – a ma­gyar ige­rend­szert ál­lít­ja csa­ta­sor­ba. Hi­szen két nyelv egy­be­ve­té­se min­dig ta­nul­sá­gos, és kü­lö­nö­sen ér­de­kes­sé válik akkor, ha azok na­gyon kö­ze­li rokon nyel­vek, vagy éppen el­len­ke­ző­leg, igen távol áll­nak egy­más­tól. Kiadó: TYPOTEX KFT. ELEKTRONIKUS KIADÓ.
Rendelhető
3.500 Ft
Cikkszám: 60188
Kiadó: Holnap Kiadó
Kiadó: HOLNAP KIADÓ.
Rendelhető
2.400 Ft
Cikkszám: 173434
Kiadó: Lingea Kft.
Lehetővé tesszük Önnek a kommunikációt utazásai során a mindennapi helyzetekben és vészhelyzetekben egyaránt, még akkor is, ha az adott nyelvben teljes kezdőnek számít. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük. Kiadó: LINGEA KFT..
Rendelhető
2.990 Ft
Cikkszám: 85087
Kiadó: HOLNAP KIADÓ.
Rendelhető
2.400 Ft
Cikkszám: 173432
Kiadó: Lingea Kft.
Lehetővé tesszük Önnek a kommunikációt utazásai során a mindennapi helyzetekben és vészhelyzetekben egyaránt, még akkor is, ha az adott nyelvben teljes kezdőnek számít. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük. Kiadó: LINGEA KFT..
Rendelhető
2.790 Ft