Termékek Menü

Francia nyelvkönyv

Rendezés:
Cikkszám: 64292
Kiadó: Librotrade / Paginárium Kiadó: LIBRO-TRADE KERESKEDELMI KFT.
Rendelhető
1.400 Ft
Cikkszám: 158456
Kötetünk az egyes nyelvtani jelenségeket fontosságuk és nehézségi fokuk szerint külön pontokba gyűjtve írja le. Ez a megoldás lehetőséget ad arra, hogy a nyelvtanuló célirányosan tudja feltárni a számára kérdéses nyelvtani jelenségeket. A kötet sorra veszi a francia hangtan, szóalaktan, mondattan és helyesírás legfontosabb szabályait. A szabályok leírása közérthető, de a pontos nyelvtani szakkifejezéseket is tartalmazza. Legfontosabb szerkesztési elvünk az volt, hogy minél gazdagabb példaanyaggal tegyük szemléletessé az egyes nyelvtani jelenségeket. Külön hangsúlyt kaptak azok a szerkezetek és fordulatok, amelyek a magyar nyelvben nem léteznek. A magyartól eltérő jellegzetességek és mondatszerkesztési elvek megértéséhez segítséget nyújtanak azok a pontok, amelyek a helyes mondatszerkezet és a jelentés közötti összefüggésre világítanak rá, azaz arra, hogyan kerülhető el a kétértelműség. Természetesen a beszélt nyelv egyes fordulatai, állandósult kifejezések, illetve összefoglaló, rendsz Kiadó: MAXIM KÖNYVKIADÓ KFT..
Rendelhető
2.880 Ft
Cikkszám: 76275
Kiadó: EÖTVÖS JÓZSEF KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ BT.
Rendelhető
3.087 Ft
Cikkszám: 83624
Kiadó: KLETT KIADÓ
Kiadó: KLETT KIADÓ.
Rendelhető
999 Ft
Cikkszám: 152315
Az üzleti kommunikáció során leggyakrabban használt állandósult szókapcsolatok, kifejezések, melyek segítenek a levélírásban, a telefonálás lebonyolításában, a szállodai szoba–, illetve repülőjegy foglalásban, a konferenciára való jelentkezésben.Az írásbeli kommunikáció során használt mintaszövegekkel (levél, e-mail, fax), szóbeli kifejezésekkel, formai sajátosságokkal (pl. keltezés) kiegészítve. Kiadó: GRIMM KÖNYVKIADÓ KFT..
Rendelhető
2.790 Ft
Cikkszám: 41372
Kiadó: Holnap Kiadó
Kiadó: HOLNAP KIADÓ.
Rendelhető
1.700 Ft
Cikkszám: 87786
Kiadó: KLETT KIADÓ
Kiadó: KLETT KIADÓ.
Rendelhető
9.990 Ft
Cikkszám: 21268
Kiadó: CORVINA KIADÓ
A francia nyelv haladó szintű nyelvtanulói számára fontos segédkönyv kettős igényt elégít ki: egyrészt szótár, a francia szólások, közmondások, állandósult frazeológiai egységek gyűjtemények, mely francia-magyar és magyar francia szólásszótárként használható, második részében pedig gyakorlókönyv, mely a szólásszótár anyagának elsajátításához nyújt segítséget. A nyelvvizsga előkészítőktől kezdve a haladó szintű nyelvtanfolyamokon át egészen a felsőoktatásig mindenütt használható. A szerző az ELTE Francia Tanszékének vezetője, A francia nyelv lexikona (Corvina, 1996) társszerzője. Kiadó: CORVINA KIADÓ.
Rendelhető
1.400 Ft 1.120 Ft
Cikkszám: 97108
Kiadó: LEXIKA KIADÓ
650 francia nyelvtani gyakorlat érettségire, nyelvvizsgára készülőknekAz Impeccable kifejezetten azoknak szól, akik:-érettségire vagy nyelvvizsgára készülnek.-szeretnék logikusan rendszerezve gyakorolni a nyelvtant.-szeretnék megérteni, hogyan működik a nyelv.-át szeretnék ismételni az eddig tanultakat.-kiegészítő vagy begyakorló feladatokat keresnek iskolai tankönyvük mellé.Jellemzői:-Csoportos és egyéni tanulásra is alkalmas.-A megoldókulcsban minden feladat megoldása szerepel.-Bőséges gyakorlási lehetőséget biztosít.-Fejezetről fejezetve rendszerezi a nyelvtani szerkezeteket.-Kiemeli a magyar anyanyelvű tanulók számára nehézséget jelentő szerkezeteket.-Minden fejezetben végén van összefoglaló, szintfelmérő feladatsor.-Igazodik a kétszintű érettségi nyelvhelyességi feladataihoz.-Kiválóan kiegészíti a középiskolákban és tanfolyamokon használt különböző tankönyveket.-Az Allons-y 2 és a Francia nyelvvizsgatréning című kiadványok szerves kiegészítője. Kiadó: LEXIKA KIADÓ.
Rendelhető
2.750 Ft
Cikkszám: 44459
Kiadó: CSER KÖNYVKIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
Rendelhető
998 Ft
Cikkszám: 55743
Könyvünkkel az alapfokú nyelvvizsgára készülő tanulóknak kívánunk segítséget nyújtani, olyan életszerű szituációkkal, amelyek már az első nyelvórától kezdve használhatóak, összességében azonban nyelvtani és szókincsbeli fejlődést feltételeznek. A szituációk utáni szószedetben szavak, kifejezések és kész mondatmodellek találhatók, melyek bár próbálnak minden szóba jöhető lehetőséget felölelni, természetesen teljességre nem törekedhetnek. Mintamegoldást nem adunk, hiszen az ilyen típusú feladatok lényege, hogy a nyelvtanuló életszerű reakcióit, nyelvhasználatát mérjék. Kiadó: TRANSLATOR 98 KFT..
Rendelhető
980 Ft
Cikkszám: 64352
Kiadó: LIBRO-TRADE KERESKEDELMI KFT.
Rendelhető
2.416 Ft
Cikkszám: 26891
A világhírű USBORNE Kiadó színes, szórakoztató képekkel illusztrált szótárai azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék és kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást. Mindegyikben több mint kétezer, a mindennapi életben gyakran használt szó és kifejezés található. A szavakat egy-egy téma köré csoportosítottuk (A család, A test, Ház és lakás, Öltözködés, Élelmiszerek, Bevásárlás, Autóval, Nyaralás, Sport stb.), s a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén a legfontosabb tudnivalókat összegző néhány oldal következik. A nyelvtanról dióhéjban címmel. Befejezésül pedig szójegyzék található. Ebben a magyar ábécé rendjét követve azokat a szavakat, kifejezéseket és mondatokat adjuk közre, amelyek a könyv illusztrált oldalain előfordulnak. Kiadó: HOLNAP KIADÓ.
Rendelhető
2.100 Ft
Cikkszám: 116216
Kiadó: LIBRO-TRADE KERESKEDELMI KFT.
Rendelhető
600 Ft
Cikkszám: 169371
Kiadó: KLETT KIADÓ KÖNYVKIADÓ KFT.
Rendelhető
9.990 Ft
Cikkszám: 44957
Kiadó: LEXIKA KIADÓ
LX-0082A kötethez külön kapható hangzóanyag. Kiadó: LEXIKA KIADÓ.
Rendelhető
1.995 Ft
Cikkszám: 157291
Kiadó: LEXIKA KIADÓ
Kinek szól a könyv?A Le nouvel Allons-y 1 tankönyv és munkafüzet egyben. Követi a régi Allons-y tematikáját, de új felépítésben, új feladatokkal, megújult formában és tartalommal kínál teljes, átfogó oktatási anyagot az alapfokú nyelvtudás megszerzéséhez.Elsősorban a középiskolás, 14-18 éves nyelvtanulók számára készült. Természetesen gondoltunk a felsőoktatásban, a nyelviskolákban és az önállóan tanuló felnőttekre is, ezért a bemutatott témakörök megfelelnek mindkét korosztály igényeinek és érdeklődésének.A könyv megalapozza az érettségin és a nyelvvizsgákon elvárt alapfokú (A1 és A2 szintű) nyelvtani, lexikai tudást és kommunikációs készséget, miközben felkészít a vizsgákon jellemző feladatokra is.A könyv felépítéseA tankönyv 18 fejezetből áll.Az 1. fejezet a bevezetést szolgálja. Két oldalas egységekből áll és lépésről lépésre bemutatja azokat az alapvető francia sajátosságokat, amelyek a magyarban nem léteznek (pl. a hímnem-nőnem, a prepozíciók, a létige használata). Ebben az alapo Kiadó: LEXIKA KIADÓ.
Rendelhető
3.890 Ft
Cikkszám: 43766
Kiadó: SZAKKÖNYV KFT
Kiadó: SZAKKÖNYV KFT.
Rendelhető
2.100 Ft
Cikkszám: 180820
A könyv az alapfokú francia nyelvvizsgára való felkészüléshez nyújt segítséget. A megoldókulcsnak köszönhetően önálló tanuláshoz is megfelelő. Vannak benne a nyelvvizsga feladataihoz hasonlóan nyelvtani gyakorlatok, levélírási és fogalmazási feladatok, valamint az alapfokú nyelvvizsgán előforduló témakörökhöz szószedetek is. A hasznos segédletek fejezet gyakoroltat igékből képzett főneveket, visszaható igéket, magyartól eltérő kifejezéseket, vonzatos igéket, kérdőszavakat, közmondásokat és kötőszavakat. Kiadó: ARGAZ ÉVA.
Rendelhető
2.520 Ft