Termékek Menü

10. évfolyam

Rendezés:
Tankönyv kódja: MK-1041
Cikkszám: MK-1041
Rendelhető
3.990 Ft
Tankönyv kódja: CR-0022
Cikkszám: CR-0022
Kiadó: Mozaik Kiadó
Rendelhető
3.385 Ft
Tankönyv kódja: MS-2323
Cikkszám: MS-2323
Kiadó: Mozaik Kiadó
Rendelhető
5.790 Ft
Tankönyv kódja: MK-4604-7
Cikkszám: MK-4604-7
Rendelhető
1.690 Ft
Tankönyv kódja: JO-0115
Cikkszám: JO-0115
A könyvet az Oktatási Hivatal az EMMI kerettantervek szerint TKV/3871-12/2013 engedélyszámmal 2018. augusztus 31-ig tankönyvvé nyilvánította. Az "Informatikai ismeretek az 5. évfolyam részére" c. tankönyvünk megfelel az 51/2012 (XII.21) EMMI rendelet 2. mellékletében szereplő 2.3.2 és 5. mellékletében szereplő 5.3.6 emelt óraszámú EMMI kerettanterveknek. Mivel az EMMI kerettantervek az 5. és 6. évfolyamon az informatika tananyagát egy egységben kezelik, ezért a tananyag két évfolyamra bontása az életkori sajátosságoknak megfelelően történt: a könyv az alapozó elméleti ismereteket, az alapvető alkalmazói ismereteket, valamint a játékosabban feldolgozható részeket (jelek, titkosírás stb.) tekinti át az 5. évfolyamon. A könyv a szakmai ismereteket szoftverfüggetlen módon tárgyalja, a konkrét megvalósítások az egyes szoftverekben az ábrákhoz kapcsolódnak. Az ábrák párhuzamosan többféle program felhasználásával mutatják be az adott ismereteket, így a tanulók számára a könyv biztosítja a különböző szoftverek közötti átjárhatóságot. A könyvben egyaránt szerepelnek az iskolákban jelenleg elterjedt és a következő években várhatóan megjelenő programverziók is. A könyv felhívja a tanulók figyelmét a szabályos géphasználatra, a hálózati együttműködés szabályaira és a számítógép használatának veszélyeire is. A könyv a számítógépes ismereteket kompetencia alapon közelíti meg. A könyvben kiemelt szerepet kapnak a valós életből vett mintapéldák és feladatok, továbbá az ábrák megértését, az ismeretek rögzítését segítő kérdések. A tanuló az órán elsajátított ismeretek nagy részét (internet, kiviteli eszközök használata, stb.) a hétköznapokban azonnal és közvetlenül használni tudja. Módszertanilag az egyéni és csoportmunkát helyezi előtérbe: a könyvben található feladatok zömében egyéni munkát igényelnek, de többször találkozunk olyan megoldásokkal, amelyben a tanulók kiscsoportos együttműködése szükséges. Az ismeretek elsajátítását az életkornak megfelelően differenciált didaktikai eszköztárral segíti (képek, képernyőképek, példák, kérdések, gyakorló feladatok). A nyelvi és a vizuális kommunikáció összhangban van. A könyv többszintű kiemelést alkalmaz az anyag megfelelő tagolására, a lényeg különböző mélységű tárgyalására.
Rendelhető
1.260 Ft
Tankönyv kódja: 98638/MT
Cikkszám: 98638/MT
Kiadó: OFI - NTK
Rendelhető
5.460 Ft
Tankönyv kódja: MS-4109U
Cikkszám: MS-4109U
Kiadó: Mozaik Kiadó
Rendelhető
4.885 Ft
Tankönyv kódja: MK-5509102
Cikkszám: MK-5509102
Rendelhető
4.290 Ft
Tankönyv kódja: MS-2466
Cikkszám: MS-2466
Kiadó: Mozaik Kiadó
Rendelhető
4.625 Ft
Tankönyv kódja: JO-0151
Cikkszám: JO-0151
Könyvünk az Oktatási Minisztérium által kiadott kerettanterv alapján készült, így megfelel mind a NAT, mind a kerettanterv elvárásainak. Azoknál a témaköröknél, melyek szerepelnek a középszintű érettségi vizsgán is, az ismereteket az érettségi vizsgán elvárt mélységig dolgoztuk fel. Ennek megfelelően mind a gimnáziumok, mind a szakközépiskolák sikeresen használhatják az alapóraszámban tanuló csoportjaik oktatásához. A könyvet az Oktatási Hivatal 15084-24/2006 számon 2012. augusztus 31-ig tankönyvvé nyilvánította. A könyv elkészítése során az elméleti ismereteket illetve az egyes szoftverek használatához szükséges háttérismereteket szoftverfüggetlenül fogalmaztuk meg. Az ismeretek megvalósítását az egyes szoftverekben az illusztrációk, illetve az ábrákhoz tartozó magyarázatok, kérdések, feladatok tartalmazzák. A könyv nem kötődik egyetlen irodai programcsomaghoz sem, egyaránt tartalmaz képernyőképeket a Microsoft Office, az OpenOffice.org, az Ability Office, stb. felhasználásával. Formailag a könyv a szokásos B5 tankönyvméretben (168×238 mm) jelent meg, és teljes egészében színes. A könyv feldolgozásához segédkönyvként az Informatikai feladatgyűjtemény c. példatárunkat ajánljuk. A könyv új borítóját az Oktatási Hivatal a KHF/3619-6/2008 ügyiratszámú határozatában elfogadta. A kétféle változat tartalmában és kivitelében nem tér el, csupán a borítót módosítottuk a tankönyvcsalád többi eleméhez igazítva.
Rendelhető
1.995 Ft
Tankönyv kódja: MS-4116
Cikkszám: MS-4116
Kiadó: Mozaik Kiadó
Rendelhető
4.095 Ft
Tankönyv kódja: 98638/F
Cikkszám: 98638/F
Kiadó: OFI - NTK
Rendelhető
6.290 Ft
Tankönyv kódja: 98630/MT
Cikkszám: 98630/MT
Kiadó: OFI - NTK
Rendelhető
5.460 Ft
Tankönyv kódja: PD-015/2
Cikkszám: PD-015/2
Rendelhető
1.585 Ft
Tankönyv kódja: MK-5514101
Cikkszám: MK-5514101
Rendelhető
2.280 Ft
Tankönyv kódja: NT-16125/NAT
Cikkszám: NT-16125/NAT
Kiadó: OFI - NTK
Rendelhető
3.690 Ft
Tankönyv kódja: MS-2226
Cikkszám: MS-2226
Kiadó: Mozaik Kiadó
Rendelhető
1.260 Ft
Tankönyv kódja: MK-4440-1-K
Cikkszám: MK-4440-1-K
Rendelhető
1.809 Ft
Tankönyv kódja: MS-2151
Cikkszám: MS-2151
Kiadó: Mozaik Kiadó
Rendelhető
2.990 Ft