Termékek Menü

Logopédiai szakkönyvek

Rendezés:
Tankönyv kódja: nikol002
Cikkszám: nikol002
Kiadó: Nikol Kiadó
A GMP diagnosztika a 3 és 12 év közötti gyermekek beszédfeldolgozását vizsgálja. Ezeknek a folyamatoknak az életkornak megfelelő szintű működése szükséges az ép, tiszta beszédhez, az olvasás és írás elsajátításához, a tanuláshoz. A gyanújeleket mutató gyermek (tartós beszédhiba, magatartási, tanulási zavarok stb.) vizsgálata a GMP tesztel feltétlenül javasolt. (Logopédusoknak, pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak)
Rendelhető
2.200 Ft
Tankönyv kódja: MXNR-010
Cikkszám: MXNR-010
A kötetben Meixner Ildikó beszédfejlesztés módszertanát találjuk rendkívüli részletességgel, gyakorlati példákkal. Ajánljuk logopédusoknak, óvónőknek és más beszédfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek.
Rendelhető
3.900 Ft
Tankönyv kódja: MXNR-004
Cikkszám: MXNR-004
Az előző kötet folytatása 3-4. osztályos gyermekek részére.
Rendelhető
3.150 Ft
Tankönyv kódja: nikol012
Cikkszám: nikol012
Az anyanyelv-elsajátítás zavarai napjainkban egyre gyakrabban az elhangzó közlések feldolgozását érintik. Az erre utaló figyelmeztető jeleket a felnőtt környezet hajlamos félreértelmezni; a gyermeket játékosnak vagy figyelmetlennek gondolják, s így a nehézségek megsokszorozódhatnak. A következmények pedig akár az egész életre kihatnak; olvasási, helyesírási nehézséget, tanulási problémákat, viselkedési gondokat okozhatnak. A Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban című kötet tanulmányai az elmaradottan, hibásan működő beszédpercepciós folyamatokat ismertetik és elemzik óvodás és iskolás gyermekcsoportokban tipikus fejlődés esetén, illetve beszédhibásoknál, hallássérülteknél, mentálisan érintetteknél, olvasási zavart mutatóknál, diszlexiásoknál, továbbá megkésett beszédfejlődés, specifikus nyelvi zavar fennállásakor, sőt fiatal felnőttkorban. Áttekintést kap az olvasó a hallás folyamatáról, a beszédészlelés neuropszichológiai vonatkozásairól, az anyanyelv elsajátításáról, valamint a beszéddiagnosztikai és a terápiás lehetőségekről is. A tanulmányok a szerzők saját kutatási eredményeit mutatják be és összegzik, ismertetik a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat. A tájékozódást az irodalomjegyzékek és a kötet végén található szakkifejezés-magyarázatok segítik. A könyvet ajánljuk nyelvészeknek, pszichológusoknak, pedagógusoknak, logopédusoknak, gyógypedagógusoknak, egyetemi hallgatóknak, szülőknek és mindazoknak, akik e témakörök friss tudományos ismeretei iránt érdeklődnek.
Rendelhető
3.700 Ft
Tankönyv kódja: nikol008
Cikkszám: nikol008
Kiadó: Nikol Kiadó
A könyv a BEA Beszélt nyelvi Adatbázist és az adatbázis felhasználásával végzett kutatási eredményeket mutatja be. A BEA jelenleg 260 órányi spontán beszédet, társalgásokat, felolvasásokat és mondatismétléseket tartalmaz a hangzó szöveg átirataival. Nyelvészeti, szociológiai, kulturális, nemzeti szempontból és nemzetközi tekintetben is nagy jelentőségű munka. A 20 és 90 év közötti 280 adatközlő beszédanyaga tudományos és gyakorlati területeken egyaránt felhasználható, például az orvosi diagnosztikában, a kriminalisztikai fonetikában, a mesterséges beszédfelismerésben. A közreadott tanulmányok különféle szempontokból vizsgálják a spontán beszédet, a hangszalagműködéstől a beszédhangok képzésén és a prozódiai jellemzőkön át a nyelvbotlásokig. Valamennyi kutatás újdonság, amelyek eredményei mind a hazai, mind a nemzetközi szaktudományban nagy előrelépést jelentenek. Az adatbázis bemutatása és a spontán beszéd sajátosságainak jellemzése érdeklődésre tarthat számot a nyelvészet legkülönfélébb kérdéseivel foglalkozók számára, továbbá pszichológusok, szociológusok, logopédusok, kriminalisztikai profilkészítők és beszédtechnológusok sem nélkülözhetik az itt leírt ismereteket. A könyv hiánypótló a felsőfokú oktatás mindhárom szintjén és számos területén. Ajánlható továbbá középiskolai tanároknak és bárkinek, akit az élőszó, a spontán beszéd jellemzői érdekelnek.
Rendelhető
700 Ft
Tankönyv kódja: MXNR-005
Cikkszám: MXNR-005
Az előzők folytatása felső tagozatos és középiskolás gyermekek részére.
Rendelhető
3.150 Ft
Tankönyv kódja: MXNR-003
Cikkszám: MXNR-003
2. osztályos gyermekek olvasási készségének fejlesztését segítő kiadvány. Jól használható kiscsoportos készségfejlesztésben és differenciált órai munkában is.
Rendelhető
3.150 Ft
Tankönyv kódja: nikol006
Cikkszám: nikol006
Kiadó: Nikol Kiadó
Feladatgyűjtemény magyar nyelvből. A könyv elsősorban az érettségi vizsgára készülő diákoknak, egyetemi hallgatóknak, gyakorló tanároknak, nyelvészet iránt érdeklődő hallgatóknak ajánlott.
Rendelhető
2.400 Ft
Tankönyv kódja: nikol001
Cikkszám: nikol001
Kiadó: Nikol Kiadó
A beszéd fejlesztése olyan tevékenység, amelyet akkor is folytatunk, amikor nem is tudunk róla, legalábbis nem szándékosan tesszük. A mindennapi életben a szülők, a nagyszülők, az idősebb testvérek is a családon belül akarva-akaratlan fejlesztik a kisebb gyermekek nyelvhasználatát. Kétféleképpen. Egyfelől azzal, ahogyan ők beszélnek, azzal, amit mondanak, ahogyan azt mondják. Mintát adnak, példát mutatnak. Másfelől pedig azzal, hogy a kisgyermekhez szólnak, vele beszélgetnek, párbeszédet folytatnak, magyaráznak neki; vagyis az élet különféle helyzeteit verbálisan, azaz szavak, mondatok kiejtésével kísérik. Évszázadokon át a felnőttek – mindenféle magyarázat vagy célzott tanítás nélkül is – képesek voltak ezt a kettős feladatot teljesíteni. Nem voltak ugyan pedagógusok, öntudatlanul mégis jól biztosították a gyermek anyanyelv-elsajátítását. A 20. század vége felé azonban ez mintha megtorpant volna. Legalábbis a mintaközvetítés, a nyelvi tudás és a nyelvhasználat mikéntjének átadása nem zökkenőmentes. A gyermekek főként az elhangzó beszéd megértésében elmaradásokat, zavarokat mutatnak. Fejlesztésre szorulnak. Feltehetjük a kérdést, hogy vajon miért? A válasz fontos, de még fontosabb, hogy késlekedés nélkül történjen valami, vagyis minél előbb segítsünk azokon a gyermekeken, akiknek szükségük van erre. Napjainkban az ösztönös fejlesztés nagyon sok gyermek esetében már nem elegendő. Ez azt jelenti, hogy célzottan, meghatározott terv és jól összeállított nyelvi anyag alapján kell foglalkoznunk a gyermekkel. Azokkal, akiknél tudjuk, hogy probléma van az anyanyelv-elsajátításukkal – például későn kezdtek beszélni vagy erősen beszédhibások – és azokkal, akiknél csak a vizsgálat, a diagnosztika mutatta ki a zavart. A Beszédpercepciós fejlesztő modulok című könyv nem gyógyszer, ezért bárkinek ajánlható; nem árt akkor sem, ha nincs elmaradás vagy zavar a beszédészlelésben és a beszédmegértésben. Ha viszont szükséges, akkor nagyon jó hatású. Ajánljuk mindenkinek, aki gyermekkel foglalkozik, a szülőknek és a nagyszülőknek éppúgy, mint az óvónőknek, logopédusoknak, gyógypedagógusoknak, fejlesztő pedagógusoknak, tanítóknak, tanároknak (és még folytathatnánk a felsorolást). Noha a modulok egyfajta játékként is felfoghatók, azért sose felejtsük, hogy a gyermekeknek némelyik feladat nehéz lehet, nagy energiát igényel tőlük az, hogy közreműködjenek. Legyünk tehát türelmesek, fokozatosan fejlesszünk, és sokat dicsérjünk. Megéri.
Rendelhető
3.500 Ft
Tankönyv kódja: nikol004
Cikkszám: nikol004
Kiadó: Nikol Kiadó
Átfogó kézikönyv a 3-15 éves korosztállyal foglalkozók számára. Az e korúak beszédészlelési és beszédmegértési folyamatait, a zavarokat a vizsgálati lehetőségeket tárgyalja: esetelemzésekkel és a fejlesztés sajátosságaival zárul.
Rendelhető
990 Ft
Tankönyv kódja: log-093
Cikkszám: log-093
Rendelhető
5.100 Ft
Tankönyv kódja: nikol007
Cikkszám: nikol007
Kiadó: Nikol Kiadó
Ez az ütemterv és egyben módszertani útmutató (mintavázlatokkal) abban kíván segítséget nyújtani, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével, játékosan, szeretettel és tudatosan készítsük fel óvodásainkat az iskola kihívásához.
Rendelhető
1.000 Ft
Tankönyv kódja: nikol009
Cikkszám: nikol009
Kiadó: Nikol Kiadó
A könyv tárgyalja a szegmentális, a szupraszegmentális szerkezeteket és az alkalmazott fonetikát. Különösen hasznos az egyetemi hallgatóknak, főiskolásoknak, valamint a fonetikával foglalkozó szakembereknek.
Rendelhető
700 Ft
Tankönyv kódja: nikol005
Cikkszám: nikol005
Kiadó: Nikol Kiadó
Az olvasás és az írás elsajátításához szükséges készségek fejlesztésére szolgáló gyakorló anyagot, valamint az írásfejlesztés és az olvasásértést fejlesztő programokat tartalmazza a könyv. 6-12 éveseknek ajánlott.
Rendelhető
990 Ft
Tankönyv kódja: nikol010
Cikkszám: nikol010
Kiadó: Nikol Kiadó
Súlyos részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek felkészítése a tanulásra (óvodás- és kisiskoláskorban). A fejlesztési programot eredményesen használhatják mindazok a gyógypedagógusok, integrált osztályban tanító pedagógusok, akik súlyos részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek nevelésével foglalkoznak.
Rendelhető
2.600 Ft
Cikkszám: 9789634867395
Rendelhető
2.999 Ft
Tankönyv kódja: MK-0792
Cikkszám: MK-0792
Rendelhető
1.090 Ft